Friday, 1 April 2016

A digitális korszak megváltoztatja az emberiséget

Forrás: ALLEA tanulmány címlapja 2015. május

Going Digital: Creating Change in the Humanities

Elérhetőség:

ENSZ jelentés: Jövőbeli trendek a geo-téradatoknál


Az ENSZ jelentés ‘Future Trends in Geospatial Information: the 5 – 10 year Vision’ címmel http://ggim.un.org/docs/Future-trends.pdf